JFAファミリーフットサル山形地区開催③

事業・大会名 JFAファミリーフットサル山形地区開催③
大会レベル
主管 フットサル委員会
カテゴリー フリー
単・継
開催日程 調整中
開催場所 調整中
担当 山形地区フットサル
概要  
記録  
備考